Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 28. april kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Mission er høstarbejde og enhed!
- Mission i Johannes Evangeliet. 
hoestarbSendt med Helligånden
Johannesevangeliet slutter med en missionsbefaling:
Samme aften mødtes disciplene. De havde låst dørene fordi de var bange for jøderne. Pludselig stod Jesus midt imellem dem og hilste på dem. Så viste han dem sine hænder og såret i siden, og disciplene blev glade da de så at det var Jesus. Jesus sagde: »Ligesom min far har sendt mig, sådan sender jeg nu også jer af sted med min velsignelse.« Så åndede han på dem og sagde: »Tag imod Helligånden. Hvis I tilgiver nogen deres syn­der, så tilgiver Gud dem også. Men hvis I nægter at tilgive dem, bliver de ikke tilgivet.« (Johs.20,19-23).
Missionsbefalingen bliver givet i Jerusalem i forbindelse med at den opstandne Jesusviser sig for disciplene. De er samlet bag lukkede døre af frygt for jøderne. Det er en kortfattet befaling men indholdsmættet som det er karakteristisk for Johannes Evangeliet: »Ligesom min far har sendt mig, sådan sender jeg nu også jer.«  Så giver han dem Helligånden og fuldmagt til at tilgive synder.

Disciplene sendes, men det er ikke præcist formuleret, hvem de sendes til. Al opmærksomhed i sendelsen ligger i det enkle faktum, at Jesus sender disciplene ud. De skal videreføre hans gerning, for han er selv en udsending, udsendt af Faderen. Denne dobbelte sendelse: Faderen sender Sønnen, Sønnen sender disciplene, blev forberedt allerede i indledningen til Jesus’ store afskedstale og senere i den store forbøn, også kaldet “Jesus’ ypperstepræstelige bøn”. Læs Johs.13,20 og 17,18! I

Mission er høstarbejde.
Fortællingen om Jesus’ møde med den samaritanske kvinde ved brønden i Sykar (Læs Johs.4,1-42) er den beretning, som tydeligst taler om en udsendelse af disciplene før Jesus’ korsfæstelse. Mens disciplene er inde i byen for at hente mad, taler Jesus med kvinden ved brønden, og gradvist når hun frem til erkendelse af, hvem Jesus er. Mens hun derefter går ind i byen for at vidne om Jesus, kommer disciplene tilbage, og Jesus taler med dem om mad. Han taler på en hemmelighedsfuld måde om, at hans mad er at udføre den opgave, han er sendt til at løse. Og Jesus fortsætter med at tale om disciplenes sendelse. Se Johs.4,35-38. Disciplenes opgave som udsendinge beskrives her som høstarbejde. De skal høste det, andre har sået. Ud fra sammenhængen må “de andre” først og fremmest være den samaritanske kvinde. Men i enhver mission er der altid et forudgående sket et “så-arbejde.” Mission er at høste - indsamle blandt alle folkeslag et nyt folk, Guds folk.
Høsttiden adskiller dig fra såtiden. Det øjeblik, hvor såtiden bliver til høsttiden er ved Jesus’ død og opstandelse. Jesus opfatter selv sin død som det afgørende såarbejde: Han er selv hvedekornet, som falder i jorden for at kunne bære frugt. Først efter opstandelsen og himmelfarten er tiden moden til høstarbejdet, hvor Jesus vil samle alle i Guds Rige.

Enhed er mission
Guds folk samles, ved at mennesker hører disciplenes ord og derved kommer til tro på Jesus. Jesus’ bøn for disciplene er at de alle må være ét. Læs Johs.17,20-23. Kristnes enhed har til formål at skabe tro! Kirkens enhed er ikke først og fremmest organisatorisk men organisk, som en enhed i kærlighed og som enhed i Kristus. Kirkens enhed og disciplenes (vores) indbyrdes kærlighed er et missionerende vidnesbyrd i verden! 

Spørgsmål til samtale:

1.    I Joh.20.19 står der, at disciplene holdt sig inde bag lukkede døre. Kan den situation sammenlignes med kirkens situation i dag?

2.    I Johannesevangeliet er mission = høstarbejde. Men hvordan er jeres oplevelse af jeres vores mission: Er det såarbejde eller høstarbejde?

3.    Enhed blandt kristne. Hvad er det? Sammenlægning af kirker, samarbejde mellem kirker eller blot at tænke pænt om de andre? 

Deltag via Zoom: Onsdag den 28. april kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 818 7994 9608
Passcode: uqYY1R