Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 21. april kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Fortæl hvad I har set og hørt
- Mission i Lukasevangeliet og Apostlenes Gerninger. 
godt nyt

Fra Jerusalem til Rom
Lukasevangeliet adskiller sig fra de andre evangelier ved at have en fortsættelse. Læs Ap.Ger.1,1-5 og se hvorledes Apostlenes Gerninger begynder med at vise tilbage til evangeliet bl.a. ved at pege på disciplenes møde med den opstandne. Herefter følger så beretningen om en missionsbevægelse. Apostlene (= de udlærte disciple) bragte budskabet om Jesus fra Jerusalem til Verdens hovedstad Rom. 2-bindsværket Lukas og Apostlenes Gerninger har en teologisk og geografisk sammentænkning: Jerusalem er udgangspunktet for Guds mission. Herfra spredes evangeliet ud og når lige til Rom og til jordens ende.

En missionær er et vidne!
Læs Lukasevangeliets missionsbefaling: Luk.24,44-49:  »Jeg fortalte jer jo det hele mens jeg stadig var hos jer. Alt det der står om mig i Loven, hos profeterne og i salmerne, skal gå i opfyldelse.« 45Så forklarede han det for dem så de kunne forstå hvad der i virkeligheden stod om ham. »Der står jo at Messias skal blive mishand­let og stå op fra de døde efter tre dage,« sagde han. »Alle folk i verden skal høre om mig så de kan omvende sig og få tilgivet deres synder. I skal fortælle om mig, for I har jo selv set og hørt det hele, og I skal begynde her i Jerusalem. Men først vil jeg give jer det min far har lovet jer. Vent her i Jerusalem indtil Gud har givet jer kraft fra himlen.«
Bemærk her er ingen direkte sendelse af disciplene. Missionen er et resultat af bibellæsning og tolkning af skrifterne! Det er forudsagt at Jesus skulle dø og opstå, og forudsagt at omvendelse og syndernes forladelse i Jesus’ navn skal forkyndes ud over Israels grænser. Jesus forklarer ud fra skrifterne, hvad der er sket, og hvad der siden skal ske med hans efterfølgere. Missionen befales ikke, men forudsiges. Den vigtige sætning “I skal fortælle om mig!” er en konstatering - ikke et påbud! Apostlenes opgave er at være vidner om det, de har set og hørt sammen med Jesus. Det samme gælder Paulus. Han blev kaldet, ikke til at være missionær, men til at være vidne. Læs Ap.Ger.22,15.

Omvendelse og tilgivelse
Apostlenes opgave er at fortælle om Jesus, hvad de har hørt og set. På den måde vidner de om dét i skrifterne, som Jesus selv har fremhævet: Omvendelse og tilgivelsen. I Lukasevangeliet er målet for Jesus’ forkyndelse er menneskehjerter og formålet er at syndere omvender sig. Og i Apostlenes Gerninger er det en tydelig del af apostlenes forkyndelse. Fx Apostlenes Gerninger 3,19: ”Nu opfordrer jeg jer til at ændre jeres liv og omvende jer til Gud, så I kan få tilgivelse for det, I har gjort forkert.” (Læs også kapitel 10,42-43 og 13,38-39).

Dåb og Helligånd
I Apostlenes forkyndelse hører dåb og Helligånd sammen. Når Jesus taler om mission, så er det knyttet sammen med løftet om Helligånden. Fx to gang i begyndelsen af Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 5 og 8.
Pinsedag skete opfyldelsen af profetierne om åndsudgydelsen. (Læs Joels Bog 3,1-5 som der henvises til I Apostlenes Gerninger 2,16.) Apostlen Peter fortæller om at denne åndsudgydelse er den samme som skrifterne taler om. Nu gives Helligånden videre til de nyomvendte gennem dåben i Jesus’ navn. Læs Apostlenes Gerninger 19,1-7 om hvordan det at tilhøre Jesus er knyttet sammen med dåb og modtagelsen af Helligånden. Dåb og Ånd kan ifølge Lukas ikke skilles ad, men hører sammen som en selvfølgelig del af det, at blive kristen!
På pinsedagen afslutter Peter sin store tale om Jesus med en opfordring der knytter omvendelse, tilgivelse, dåb og Helligånd uløseligt sammen. En slags ’pakkeløsning’. Her får du alt vide hvad der hører til det at være kristen: ”I skal ændre jeres liv og lade jer døbe, så I tilhører Kristus. Så får I tilgivelse for det, I har gjort forkert, og bliver fyldt af Helligånden.” Ap.Ger.2,38

Spørgsmål til samtale:

1.  I Lukas og Apostlenes Gerninger spiller geografien en rolle. Hvilken rolle spiller geografi for kirkens mission i dag. Hvordan er vores engagement i mission lokalt, regionalt, nationalt internationalt?

2.   Mission er at fortælle om det, du har set og hørt! Hvordan vil du kort fortælle hvad du har set og hørt sammen med Jesus?

3.   Hvad vil det sige at modtage Helligånden. Hvordan ved man om man har modtaget Helligånden?

4.   Kan man være kristen uden at være døbt?

Deltag via Zoom: Onsdag den 21. april kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 818 7994 9608
Passcode: uqYY1R