Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 24. marts kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Gå over grænser
- Mission i Markusevangeliet. 

1373537762 Boots smallMarkusevangeliets forfatter ønsker at hele hans skrift opfattes som, det budskab der skal forkyndes. Et missionsskrift. En samling af fortællinger om Jesus og ord af Jesus som i sig selv er forkyndelse. Evangeliet, det glade budskab, er ikke kun en kort påstand om Jesus' død og opstandelse, men er hele Jesus-fortællingen. 'Sådan her begynder fortællingen om Jesus Kristus, Guds søn." begynder Markus sit skrift, som om der er en fortsættelse og det er der i grunden også. Fortsættelsen skrives som vores kirkes historie, vores missionshistorie.

Som "evangelium" er Markus´ Jesus-bog en skriftlig gennemgang af det, som skal forkyndes "i hele verden" Missionsperspektivet er findes i fortællingerne selv: Fra den første missionær Johannes Døberen (1,2-8) og derefter Jesus, som den første "evangelist", der opfordrer til omvendelse og tro (1,14-15). Dernæst disciplene der kaldes til at blive menneskefiskere (1,17) og endelig udsendelsen af disciplene der skal gøre Jesus' gerning blandt folket. Læs Mark 6,12-13!

Det er tydeligt, at Markusevangeliet grundholdning er at Jesus’ vilje er at lade forkyndelsen gå ud fra Israel til hedningerne - til alle. Det bliver udtrykkeligt sagt i Jesus’ tale om "de sidste tider." Læs Mark 13,9-11! Det er disciplenes og kirkens opgave i tiden frem til Jesus’ genkomst, at være i mission! Med samme tydelighed kommer missionsperspektivet frem i beretningen om kvinden som salver Jesus i Betania. Læs Mark 14,3-9! Denne beretning skal altså følge med evangeliets forkyndelse i hele verden.

Markusevangeliet indeholder nogle enestående beretninger om hedninger, der kommer til tro før opstandelsen! Den syrisk-fønikiske kvinde (7,24-30) og den romerske officer ved Jesu kors (15,39). Officerens bekendelse svarer til evangeliets overskrift (1,1) hvor Jesus kaldes Guds søn. På den måde viser Markusevangeliet allerede i Jesus’ liv, at evangeliet er på vej ud til alle folkeslag. Måske er der denne fremhævelse af mission gennem hele Markusevangeliet fordi det aldrig har været forfatterens mening af slutte med en missionsbefaling? Kapitel 16,9-20 mangler i de ældste og bedst bevarede håndskrifter af evangeliet. Først i slutningen af det andet århundrede kendes den senere tilføjelse til skriftet med missionsbefalingen.

Læs Mark 16,15-20 og læg mærke til at her har vi den missionsbefaling i Ny Testamente tydeligst gælder alle. Missionsbefalingen er universel. Forskellen mellem jøder og hedninger udviskes i den globale formulering: "I skal rejse ud og fortælle om mig til alle mennesker i hele verden.” Målgruppen for missionen er alle mennesker i hele verden. Opgaven er at forkynde evangeliet om Jesus. Ikke bare i form af prædiken og ord, men med hele sit liv. Missionsbefalingen er en kommunikationsbefaling! Budskabet skal formidles både i ord og gerning.

Forkyndelsen skal følges af tegn. De tegn, som nævnes, er dæmonuddrivelse, tungetale, immunitet mod slangebid og gift samt helbredelse af syge. Disse tegn bliver ikke givet som en opgave, men som en konstatering af at evangeliets forkyndelse medfører tegn. Listen over tegnene er da heller ikke komplet (mange andre tegn nævnes andre steder i NT). Det er altså ikke en forpligtende beskrivelse af kirkens eller missionens kendetegn, men er et vidnesbyrd om hvad de første kristne kunne opleve i kraft af Jesu navn. Tegnene er Guds handlinger og ikke menneskers præstation. 

Spørgsmål til samtale:

  1.  Vi skal forkynde i ord og handling!
     - Sæt nogle ord på hvad forkyndelsens indhold er. Hvad er vigtigst at få sagt om det kristne budskab
    -  Hvordan forkyndes evangeliet i handling? Hvilke gerninger kan fortælle andre om Jesus?

  2.  Missions har konsekvenser. 'Tegn' føkger forkyndelsen af evangeliet
    - Hvilke tegn har du oplevet? Hvilke tegn kan vi forvente i dag?

  3.  I hvor høj grad skal risikoen for 'fortabelse' spille en rolle i vores mission og vores forkyndelse?

Deltag via Zoom: Onsdag den 24. marts kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 832 2521 6259
Passcode: uqYY1R