Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 10. marts kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Alle folk vil blive velsignet!
- Mission i Det Gamle Testamente

Det Gamle Testamente (GT) er en stor samling af litteratur. Den er blevet til over en periode på 1000 år. Mange forfattere i mange forskellige tider bevirker at det er svært at finde et éntydigt budskab i GT. Der er mange budskaber. Samlet set kan vi sige om GT at det er en bog der handler om forholdet mellem folket Israel og deres Gud, Jahve. Hele Bibelen er i grunden en fortælling om Gud og hans folk. Gud forandres ikke, men folket forandres, og der sker en stor udvikling i forståelsen af, hvem Guds folk er. Fra en etnisk minoritet i Mellemøsten til alle troende i verden! Bibelen er derfor også en missionshistorie, som begynder med Abraham og slutter med at budskabet om Jesus spredes ud i verden.

Men hvad kan GT egentlig fortælle om kristen mission? Der findes ingen missionsbefaling i GT. Men alligevel er der nogle væsentlige overvejelser at hente fra GT. To grundsynspunkter syntes at stå i modsætning til hinanden: Dels Guds interesse for hele skaberværket og alle folkeslag (universalismen), og dels Guds optagethed af ét bestemt folkeslag Israelitterne (partikularismen). Sendelsen er fra Gud og den går til Israel, og spørgsmålet er, om den også går til andre og hvordan?

Den historiske del af Bibelen begynder med én mand, Abraham. Gud kalder Abraham til at gå til Kanaan og Gud knytter sig stærkere og stærkere til Abraham og hans efterkommere i det land, som Gud giver dem. Vi kan sige at Gud tager parti, udvælger bare én som han meddeler en særlig velsignelse, som ikke gives andre! Og vi kan med rette tænke: Hvorfor får Abrahams familie sådan en særstilling? Er Gud ligeglad med alle andre folk? Allerede i Abrahams kaldelse får at vide at Guds udvælgelse af Israel har til formål at velsigne alle folk på jorden:

Gud sagde til Abram: ”Du skal forlade dit hjemland og dit barndomshjem og rejse til det land, jeg viser dig. Jeg vil velsigne dig og give dig uendelig mange efterkommere og et langt liv. Jeg vil gøre dig respekteret overalt. Og du skal selv give liv og styrke til andre. Dem, der ønsker dig et godt liv, skal selv få det samme. Dem, der ser ned på dig, forbander jeg. Alle folk på jorden vil blive velsignet og få lykke og styrke igennem dig.” (1. Mosebog 12,1-3)

Det er ikke en missionsbefaling, men et missionsløfte! I sammen situation hvor Gud udvælger og kalder ét menneske, der udvides perspektivet dramatisk: Fra kun at være et løfte om land og slægt, til et løfte om at blive til velsignelse for alle folk på jorden.

Israels mission bliver udbygget når vi kommer hen til profeterne. Især hos Esajas. Her finder vi de stærkeste vidnesbyrd om Mission i GT. Et af hovedspørgsmålene er Israels forhold til andre folkeslag. Efter katastrofen i 587 f. kr., med ødelæggelse af templet i Jerusalem og delvis bortførelse af folket til Babylon, kunne det se ud som om Gud fuldstændigt havde mistet kontrollen. Ind i den situation forsøger profeten at overbevise folket om at Jahve stadig er Israels Gud, ja ikke bare det, men Gud for alle. Her møder vi for første gang i Bibelen siden skabelsesberetningen, monoteismen, troen på én Gud for alle.

”Mit folk er mit vidne” siger Gud.
”Jeg har udvalgt dig, mit folk, for at du kan tro på mig og indse, at det er mig, der står bag alt.
Før mig var der ingen guder, og efter mig vil der heller ingen være.
Det er kun mig, der er Gud, og det er kun mig, der kan redde dig.”
(Esajas Bog 43,10-11)

Men hvordan skal alle folkeslag komme frem til samme overbevisning? Det hænger sammen med hele budskabet i Esajas Bog  fra kapitel 40 til kapitel 55, nemlig forkyndelsen af Israels befrielse fra fangenskab. Profeten forventer, at når alle folkeslagene ser at Gud griber ind og befrier Israels folk, så vil de indse at Jahve er Gud: ”Alle skal se Guds overvældende storhed. Gud selv har sagt det.” (Esajas Bog 40,5). Samtidig findes der også noget som tyder på at folkeslagene skal opsøges for at få del i Jahves velsignelse. Her er det teksterne om "Herrens tjener" der bærer budskabet:

Gud siger: ”Her er den jeg har udvalgt, han er den jeg støtter.
Det er ham, jeg har valgt til at arbejde for mig, ham elsker jeg.
Jeg har givet ham min ånd,
og han skal sørge for retfærdighed for alle.
Han råber ikke, han hæver ikke stemmen,
han taler ikke højt på gadehjørnerne.
Han knækker ikke mennesker, der er ved at gå i stykker,
og han slukker ikke det lys, der er ved at gå ud. Han sørger for, at retfærdigheden vinder.
Han giver ikke op, før han har indført retfærdighed på hele jorden.
De fjerne lande venter på det, han vil lære dem om min lov.”
Gud skabte himlen og spændte den ud over jorden,
han bredte jorden ud med alt, hvad der gror på den,
han gav åndedræt til menneskene, han gav liv til alle.
Han siger: ”Min udvalgte, jeg har kaldt på dig,
fordi jeg vil skabe retfærdighed på jorden.
Jeg tager din hånd,
du skal være en garanti for aftalen med mit folk,
og du skal være et skinnende lys for alle”.
(Esajas Bog 42,1-6)

Vi læser ofte teksterne i Esajas om ’Herrens tjener’, som om det er Jesus. Og det er det også. Men 500 år før Jesus’ tid blev dette budskab først og fremmest opfattet som Israels nyorientering mod andre folkeslag. Tænk, Gud-Jahve, der for længe siden kaldte Abraham, han går nu endnu længere og vil bringe retfærdighed til alle folkeslag. Til denne del af Esajas Bog knytter sig flere "missionssalmer" fra Salmernes Bog. (Læs  fx salme 96) En opfordring til at forkynde om Guds frelse, herlighed, undere og retfærdighed. Og dermed er vi fremme ved en missionsforståelse som knytter sig direkte og naturligt til Det Nye Testamente!

 

Spørgsmål til samtale:

  1. Hvordan kan vi kristne undgå at optræde bedrevidende og "frelste" overfor andre? Vi har jo sandheden, og de andre er på afveje!

  2. Hvad betyder det for vores mission, at alle folkeslag er skabt af Gud og at Guds retfærdighed gælder alle?

  3. Hvad kan "Abrahams kaldelse" (1.Mosebog 12,1-3) sige os om Guds kald til mission i dag? Skal folk på jorden blive velsignet og få lykke og styrke igennem os? Hvordan?

     

Deltag via Zoom: Onsdag den 10. marts kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 832 2521 6259
Passcode: uqYY1R