Oplæg til undervisning og samtale onsdag den 3. marts kl. 19.00. Se oplysninger nederst på siden.

Ikke din mission, men Guds mission!
’Mission’ er den opgave, som har fulgt kirken lige fra begyndelsen. Alle de 4 evangelier i Det Nye Testamente i Bibelen har hver på deres måde en gengivelse af en befaling fra Jesus om mission. Ordet ’mission’ er latin og betyder ’sendelse.’ Den kristne kirke og alle kristne er sendt til verden.

Mission er den opgave Jesus gav sine disciple. Han sendte dem ud i verden. Men først inviterede han dem: ’KOM og FØLG MIG!” Jesus samlende en gruppe af disciple (elever) som i tre år fulgte Jesus og lærte af ham. Og efter sin opstandelse samler ham dem igen og da sendte han dem ud i verden i mission. Den mest kendte missionsbefaling er fra Mattæus Evangeliet:

Mattæus Evangeliet 28,18-20 (Bibelen 2020)
Jesus gik hen til dem og sagde: »Jeg har fået al magt i himlen og på jorden. Derfor skal I rejse ud til alle verdens folk og få dem til at følge mig. I skal døbe dem så de tilhører Gud, vores far, Sønnen og Helligånden, og I skal lære dem at gøre alt det jeg har sagt. Jeg lover at jeg er med jer så længe verden er til.« 

Med de ord tog Jesus afsked med sine disciple. Nu er hans elever udlært og de skal i arbejde som apostle (= sendebud). Deres opgave er ’mission’, at gå til alle verdens folk for at få dem til at følge Jesus ligesom de selv følger ham. Han sagde ikke til dem: Gå ud og stift kristendommen som en verdensreligion, eller gå ud og byg kæmpe katedraler til ære for mig. Han sagde gå ud og få folk til at gøre alt det jeg har sagt. De skal døbes og de skal følge Jesus og undervises i at gøre det som Jesus har sagt.

Det er en stor opgave – for stor? Læg mærke til at Jesus ikke slutter med en befaling, men med et løfte. Vi kalder det ofte missionsbefalingen, men vi kunne også kalde det missionsløftet: ’Jeg lover at jeg er med jer så længe verden er til!’ Kirkens opgave er mission. Det er en stor opgave. Derfor er det vigtigt at slå fast at missionen ikke er vores mission! Missionsbefalingen gør det klart, at mission alene sker i den treenige Guds navn. Missionen er altså ikke primært kirkens mission. Det er Guds mission.

’Mission’ kommer altså ikke fra os. Det er ikke vores idé. Men det er Gud selv der vil mission og det er Guds ide. Derfor er kirken overalt og til alle tider bundet til den opgave. Befalingen som sådan kan ikke diskuteres. Det, som kirken derimod altid skal diskutere og samtale om, er hvordan opgaven skal forstås og hvordan den bedst kan udføres på vores tid og sted.
Gud forandres ikke! Derfor er missionsbefalingen indiskutabel! Men verden er i stadig forandring (På 80 år er næsten 100% af jordens befolkning udskiftet med en ny) Selvfølgelig må missionens sprog og form forandres. Denne forandring / fornyelse (dvs. bøn, samtale, beslutninger og selve arbejdet) er kirken opgave!

Vi skal være i mission, men hvorfor og hvordan? Her er nogle spørgsmål som kan hjælpe os på vej:

Spørgsmål:

 1. Overvej ordene ’Missionsbefaling’ og ’missionsløfte’
  Hvad siger de to betegnelser dig?

 2. Missionsbefalingen vil skabe tre slags reaktioner/resultater:
  Mennesker skal døbes, følge Jesus og lære at gøre som Jesus har sagt.
  Hvad betyder det konkret for vores menigheds mission?

 3. Mission er global. Vi er sendt til ’alle verdens folk.’
  Hvad betyder det for en lokal kirke?

 4. ’Enhver kristen er enten en missionær eller en bedrager!
  Sådan sagde den engelske baptistpræst Charles Spurgeon (1834-1892)
  Hvad mente han med det? Har han ret?

Deltag via Zoom: Onsdag den 3. marts kl. 19.00! Klik på dette link...
eller går ind på https://zoom.us/join og brug disse oplysninger:
Meeting ID: 832 2521 6259
Passcode: uqYY1R